sunnuntai 8. heinäkuuta 2012

Peruskoulu netissä

Kirjoitin pari päivää sitten blogiini siitä, kuinka koulukiusattu oli suorittanut ysiluokkansa Feeniks-nettikoulussa - kahdessa kuukaudessa. Innostuin (pitkästä aikaa) kirjoittamaan aiheesta lyhyesti Hesarin mielipidesivuille, ja se julkaistiin juuri sopivasti tänään sunnuntaina (sunnuntain Hesarilla on isoin levikki ja viikonloppuna ihmisillä on aikaa lukea):
Miksei peruskoulua voisi suorittaa netissä?

Hel­sin­gin Sa­no­mat uu­ti­soi verk­ko­si­vuil­laan (Ko­ti­maa 4. 7.) Fee­niks-kou­lus­ta, jo­ka mah­dol­lis­taa pe­rus­kou­lun suo­rit­ta­mi­sen ne­tis­sä. Uu­ti­nen ai­heut­ti ko­vas­ti kes­kus­te­lua ver­kos­sa. Myös uu­ti­ses­sa haas­ta­tel­tu ope­tus­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja ker­toi suh­tau­tu­van­sa ideaan va­rauk­sel­li­ses­ti.
Ny­kyään ne­tis­sä voi käy­dä pörs­si­kaup­paa, et­siä sek­si­seu­raa, suo­rit­taa yli­opis­to­kurs­se­ja ja teh­dä muu­ta­kin oi­keas­ti hyö­dyl­lis­tä, jo­ten mi­kä et­tei siel­lä voi­si suo­rit­taa pe­rus­kou­lun­kin. Vas­tus­te­taan­ko ideaa pel­käs­tään sen uu­tuu­den ta­kia?

Vesa Linja-aho
lehtori
Veikkola
Kirjoitin tarkoituksella provosoivasti, koska muutaman kymmenen mielipidekirjoituksen kokemuksella tiedän, että jos kirjoittaa kyynisen asiallisesti, niin kirjoitukseen ei vastaa kukaan. Lisäksi koitin seksiseuravertauksella savustaa kukkahattutätejä ulos kolostaan kommentoimaan.

Toivottavasti syntyy keskustelua! Netissä sitä käydään jo TVT-facebookryhmässä.

P.S.Alkuperäisessä Aamulehden uutisessa lukijakommenteissa kauhisteltiin, kuinka vanhemmat vastuuttomasti antavat pojan käydä koulua yöllä. Nyt onneksi kirjoitetaan, että yövalvomisessa ei ole mitään vikaa.

3 kommenttia:

 1. Sorry, tämän päivittäminen unohtui - luulin tämän herättävän kovastikin keskustelua, mutta ei tullut kuin tämä mäntsäläläisen opon (ihan asiallinen) kirjoitus (HS Mielipide 11.7.2012):

  Opetus pidettävä opettajien käsissä  Ve­sa Lin­ja-aho eh­dot­ti (HS Mie­li­pi­de 8. 7.) il­mei­sen va­ka­vis­saan, et­tä pe­rus­kou­lun voi­si suo­rit­taa ne­tis­sä. Eh­do­tus kuu­los­taa epä­rea­lis­ti­sel­ta.

  Ko­ke­muk­ses­ta tie­dän, et­tä ni­men­omaan pe­rus­kou­lun ope­tus on pi­det­tä­vä edel­leen vah­vas­ti opet­ta­ja­joh­toi­se­na. Nuo­ret ar­vos­ta­vat ai­neen­sa osaa­vaa ja per­soo­nal­lis­ta opet­ta­jaa. Täs­tä käy­tän­tees­tä mei­dän ei tu­le luo­pua, kos­ka se toi­mii, ja tu­lok­set nä­ky­vät jo­pa Pi­sa-tut­ki­muk­sis­sa.

  Op­pi­laat hyö­dyn­tä­vät vah­vas­ti in­ter­ne­tin mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta var­si­nai­sen pe­rus­ope­tuk­sen ul­kois­ta­mi­nen oli­si kar­hun­pal­ve­lus kor­kea­ta­soi­sel­le kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäl­le.

  Kai Rantalainen
  opinto-ohjauksen lehtori
  Mäntsälä

  VastaaPoista
 2. Pari kommenttia kirjoitus toki ansaitsee:
  "Nuo­ret ar­vos­ta­vat ai­neen­sa osaa­vaa ja per­soo­nal­lis­ta opet­ta­jaa."

  Totta, mutta miten tämä liittyy nettiperuskouluun? Nettiperuskoulun opettajakin voi olla ai­neen­sa osaa­vaa ja per­soo­nal­linen, ja tavallisen koulun opettaja tumpelo ja vähemmän persoonallinen.

  "Op­pi­laat hyö­dyn­tä­vät vah­vas­ti in­ter­ne­tin mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta var­si­nai­sen pe­rus­ope­tuk­sen ul­kois­ta­mi­nen oli­si kar­hun­pal­ve­lus kor­kea­ta­soi­sel­le kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäl­le."

  Joko tulkitsen väärin tai Rantalainen tulkitsee minua väärin, mutta sain kuvan, että hän luulee, että halusin siirtää kaikki peruskoululaiset nettiin opiskelemaan. Näinhän ei ole. Haluan, että Feeniks-koulu olisi vaihtoehto nuorille siinä missä Steiner-koulu, Monterssori-koulu tai sairaalakoulu.

  VastaaPoista
 3. Suurin syy perinteisen peruskoulun puolesta lienee kuitenkin sosiaalinen ympäristö jonka se tarjoaa oppilaille. Jos tenavat eivät menisi perinteiseen kouluun, mistä he saisivat ystäviä joiden kanssa jakaa samoja kokemuksia ja kasvaa henkisesti vuosi vuodelta. Varsinainen asiasisältöhän on kyllä opetettavissa monenkinlaisessa kontekstissa, mutta se ei ole koko peruskoulun "tarjooma".

  VastaaPoista