torstai 2. helmikuuta 2023

OP-Pohjolan sähköautoilijoita (ja etenkin taloyhtiöparlamentteja) hämmentänyt suojeluohje on korjattu

Sosiaalisessa mediassa on säännöllisesti hämmästelty Pohjola Vakuutuksen 1.4.2020 julkaistua suojeluohjetta (ks. Sähköpalojen torjunta – Suojeluohje S331), jossa sanotaan sähköautoista seuraavasti:

4.4.7 Sähköajoneuvojen lataaminen

Sähköajoneuvojen lataaminen, sekä latauspisteiden, pistoketyypit ja kaapeloinnin toteutus ja asennus tulee toteuttaa voimassa olevien sähköturvallisuuslakien, -asetusten, viranomaismääräysten, standardien sekä ladattavan ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Latauslaitteisto tulee olla kokonaisuudessaan ehjä (esim. liitäntäjohdot). Lataamisen aikana jatkojohtojen käyttö ei ole sallittu. Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava.

4.4.8 Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden lataus

Kevyillä sähköisillä liikkumisvälineillä tarkoitetaan jalankulkua avustavia tai korvaavia liikkumisvälineitä, sähköavusteisia polkupyöriä tai kevyitä sähköajoneuvoja, joiden nopeus on enintään 25 km/h ja joiden moottorin nimellisteho on enintään 1kW. (Kevyiden sähköajoneuvojen akut voidaan ladata tavanomaisesta maadoitetusta 16A/250V pistorasiasta, joka on suojattu kiinteään asennukseen kuuluvalla enintään 30mA vikavirtasuojalla)

Latausalueet tulee olla selkeästi merkittyjä alueita, jotta kulkuneuvojen akut ladattaisiin aina erikseen merkityillä alueilla. Palavaa materiaalia ei saa säilyttää 1 metriä lähempänä latausaluetta eikä sen yläpuolella. Helposti syttyviä aineita ei saa säilyttää 2 m lähempänä latausaluetta.

Latausalueen välittömässä läheisyydessä on oltava sähköpaloihin soveltuva riittävän kokoinen vähintään 43 A 233 BC -teholuokan käsisammutin tai 89 B luokan 5 kg CO2 -sammutin.

4.4.9 Muiden kuin kevyiden sähköajoneuvojen lataus

Muiden kuin kevyiden sähköajoneuvojen akut voidaan ladata ainoastaan koteloidusta virtayksiköstä (esim. lataustolppa), jonka turvallisuus on varmistettu asianmukaisilla ohjaus- ja suojalaitteilla (mm. vikavirtasuojaus). Latausjohtoja on suojattava mekaaniselta rikkoutumiselta.

Latauspaikan ympärillä tulee olla vähintään kaksi metriä vapaata tilaa palaviin materiaaleihin. Latausalue on syytä erottaa muusta alueesta keltaisilla viivoilla tai muilla merkinnöillä. Kaapelit on suojattava törmäyksiltä ja rikkoutumiselta. Kaapelit tulee ripustaa niille erikseen varattuihin säilytyspaikkoihin seinällä oleviin koukkuihin tai muihin vastaaviin säilytyspaikkoihin. Latauspaikalla tulee olla riittävästi sähköpaloihin soveltuva alkusammutuskalustoa kuitenkin vähintään esim. 43 A 233 BC -teholuokan käsisammutin tai 89 B luokan 5 kg CO2 -sammutin. Silmänhuuhteluvälineet sijoitetaan latauspaikan läheisyyteen. Laitteiden käyttöohjeet, turvallisuusohjeet ja varoituskyltit sijoitetaan latauspaikalle näkyvästi esille.

Jos on ollut vähänkin enemmän tekemisissä sähköllä liikkuvien vempeleiden kanssa, tekstistä ymmärtää, että otsikko 4.4.7 koskee sähköautoja, 4.4.8 sähköfillareita ja vastaavia vimpaimia ja kohta 4.4.9 sähkötrukkeja ja vastaavia ammattikäyttöön tarkoitettuja vehkeitä (viimeistään silmähuuhteluvälineiden kohdalla). Toisaalta, koska ihmismieli on kova etsimään jännitystä, niin:

 • sähköauto on sähköajoneuvo
 • sähköauto ei ole kevyt sähköajoneuvo
 • joten se on muu kuin kevyt sähköajoneuvo,
niin voidaanhan otsikon 4.4.9 katsoa koskevan sähköautoja (loogisesti oikein, teknisesti selvä virhe). Asia nosti ensimmäisen kerran päätään huhtikuussa 2021 kun olin standardointijärjestö SESKOssa töissä, ja tällöin varmistin sekä Pohjola Vakuutuksen asiakaspalvelusta että vakuutusyhtiön korvauspalvelujen johtajalta, että ensimmäinen tulkinta on oikein ja jälkimmäinen väärä. Eli taloyhtiön pihalle ei tarvita silmähuuhteluvälineitä, jos siellä ladataan sähköautoja ja yhtiön kiinteistövakuutus on Pohjolasta.

Tästä huolimatta tulkinta jäi elämään omaa elämäänsä, ja sai syksyllä 2021 uutta vettä myllyyn kun joku oli ei ainoastaan löytänyt samaa pykälää vaan soittanut "Pohjolan korvauspäällikölle" ja saanut vastauksen, että 4.4.7 & 4.4.9 koskevat pluginhybridejä sekä täyssähköautoja kokonaisuudessaan.

Asiaa selviteltiin tuolloin sekä vakuutusyhtiön että Finanssiala ry:n kanssa, ja selvisi, että:

 • sanamuoto sotkee talon sisälläkin ja "oikea tulkinta" ei ole kaikkien pikkupomojen tiedossa, riviaspasta puhumattakaan
 • suojeluohjeen päivittäminen on kankea prosessi (ohjetta ei voi hienosäätää aina kun sieltä löytyy jotain paranneltavaa vaan se on pitkä prosessi ja päivitetty ohje menee useamman johtajan ja juristin silmäparin läpi ennen julkaisua).
No, nyt tämä prosessi on ohi: Pohjola Vakuutus on julkaissut 1.1.2023 uuden suojeluohjeen, joka on täysin asiallinen:
 • Varmista, että sähköajoneuvojen ja sähköisten liikkumisvälineiden lataaminen, sekä latauspisteiden, pistoketyyppien ja kaapelointien asennus tehdään voimassa olevien
  • sähköturvallisuuslakien
  • sähköturvallisuusasetusten
  • viranomaismääräysten
  • standardien
  • ladattavan ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Varmista, että latauslaitteisto on kokonaisuudessaan ehjä (esim. liitäntäjohdot).
 • Suojaa latausjohtoja mekaaniselta rikkoutumiselta.
 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta sisätiloissa.
 • Sijoita sisätiloissa latausalueen välittömään läheisyyteen sähköpaloihin soveltuva riittävän kokoinen vähintään 43 A 233 BC -teholuokan (6 kg) käsisammutin tai 89 B luokan (5 kg) CO2 -sammutin.
 • Erota latausalue muusta alueesta keltaisilla viivoilla tai muilla merkinnöillä.
 • Lataa laitteiden akkuja ainoastaan koteloidusta virtayksiköstä (esim. lataustolppa), jonka turvallisuus on varmistettu asianmukaisilla ohjaus- ja suojalaitteilla (mm. vikavirtasuojaus).
 • Ripusta latauskaapelit niille erikseen varattuihin säilytyspaikkoihin seinällä oleviin koukkuihin tai muihin vastaaviin säilytyspaikkoihin.
 • Sijoita laitteiden käyttöohjeet, turvallisuusohjeet ja varoituskyltit latauspaikalle näkyvästi esille.
Sammutin on järkevä olla missä tahansa sisätiloissa olevassa latauspaikassa/autosuojassa ja on kuluna pieni, joten näiden vaatimusten täyttäminen ei ole missään nimessä kohtuutonta. Jos hifistellään, niin esim. sähköpolkupyörien latauksen yhteydessä "koteloitu virtayksikkö (esim. lataustolppa)" voi aiheuttaa ihmettelyä, mutta asiakaspalvelusta täsmennettäneen mielellään.

Lähteet:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti