maanantai 9. heinäkuuta 2012

Nuoriso on aina laiskempaa ja tyhmempää - nyt myös sähköalalla?

Talouselämä kirjoitti jo tämän vuoden toukokuussa:
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistöltä ympäri Suomen on jo joitakin vuosia tullut viestiä, että kouluista valmistuvien nuorien osaamisen taso laskee laskemistaan

"On tultu siihen pisteeseen, että meidän on nostettava asia julkisuuteen jo yleisen sähköturvallisuuden sekä työturvallisuuden nimissä", sanoo järjestöpäällikkö Toivo Lötjönen.
Hesari kirjoitti samasta aiheesta viikko sitten:
 ... Suu­rin on­gel­ma on lii­ton mie­les­tä se, et­tä työs­sä­op­pi­mis­jak­so­ja on li­sät­ty tun­tu­vas­ti kym­me­nes­sä vuo­des­sa. ...

Sää­dös­ten mu­kaan työs­sä­op­pi­mis­ta pi­tää ol­la vä­hin­tään 20 opin­to­viik­koa. Mo­nis­sa am­mat­ti­kou­luis­sa si­tä on 24 opin­to­viik­koa, ja esi­mer­kik­si Lah­den Sal­pauk­sen kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa en­si syk­sys­tä al­kaen jo­pa 32 opin­to­viik­koa.
Mutta onko osaamistason lasku todellista vai ainoastaan "musta tuntuu" -puhetta? Näkisin mielelläni vaikkapa vakuutusyhtiöiden tapaturmatilastot nuorista sähköasentajista, ennen kuin vetäisin johtopäätöksiä.

Sähköturvallisuus noin ylipäätään on koko ajan parantunut. Alla on käppyrä kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista (Tukes):

http://www.tukes.fi/Tiedostot/varoasiat/S%c3%a4hk%c3%b6kuolemat_2011.jpg

Sähköalan ammattilaisia kuolee vuodessa tyypillisesti yksi tai ei yhtään. Alla tilastoa muutaman vuoden ajalta (ammattilaisten sähkökuolemat):
  • 2011: 0 kuollutta
  • 2010: 1 kuollut
  • 2009: 1 kuollut
  • 2008: 0 kuollutta (tuona vuonna ei kuollut ketään, ei edes maallikkoa)
  • 2007: 0 kuollutta
Läheltä piti -tilanteita toki on, mutta en onnistunut löytämään niistä tilastoa, jossa olisi asentajan ikä mukana. Vakuutusyhtiöiltä sellaisen varmasti saisi, jos joku journalisti haluaisi asiaa syvällisemmin tutkia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti